Płatności

 • Płatności
 • Regulamin

Wynagrodzenie za świadczenie usług (Subskrypcja)

 

 1. Wynagrodzenie za świadczone usługi odpowiada wartości wykupionej przez Użytkownika Subskrypcji, uwzględniającej warunki zapisane w Zakresie Usług.
 2. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z Platformy jest posiadanie ważnej Subskrypcji.
 3. Ważność Subskrypcji jest liczona jest, począwszy od momentu jej aktywacji.
 4. Okres rozliczeniowy Subskrypcji wynosi jeden miesiąc (30 dni). Opłaty są realizowane przy pomocy wybranej przez Użytkownika metody płatności.
 5. Użytkownik może wybrać metodę płatności z listy zaproponowanych przez Usługodawcę. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na brak środków, upływ terminu ważności kary płatniczej lub z innej przyczyny i jeżeli Użytkownik nie zmieni metody płatności, jego konto zostanie zawieszone. Jego odblokowanie będzie możliwe dopiero po ponownym opłaceniu Subskrypcji.
 6. Użytkownik upoważnia Usługobiorcę do pobierania opłaty za Subskrypcję przy użyciu wybranej przez niego metody płatności.
 7. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny usługodawca realizujący płatności według wybranej metody może pobierać od Użytkownika opłatę z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z tym zewnętrznym usługodawcą realizującym daną metodę płatności.
 8. Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji planów treningowych w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Platformy będzie zapewniony do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Usługodawca nie zwraca opłaty za Subskrypcję za niewykorzystany okres rozliczeniowy, ani za niezrealizowane jednostki treningowe.
 9. Usługodawca może okresowo wprowadzać zmiany opłat za świadczone usługi oraz wprowadzać zmiany w oferowanych pakietach. Wszelkie tego typu zmiany będą obowiązywać nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia pocztą elektroniczną.
 10. Po skutecznym dokonaniu prze Użytkownika płatności, zostaje on poinformowany informacją zwrotną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 11. Dokonanie płatności za pośrednictwem Platformy skutkuje zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

By zapoznać się z pełną treścią Regulaminu Świadczenia Usług Serwisu Trener-Plywania.pl kliknij tutaj.